Privacy Policy

HMKT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die de klant van HMKT vrijgeeft wordt daarom met strikte veiligheid behandeld. De persoonlijke gegevens zijn alleen door HMKT te raadplegen en worden alleen gebruikt voor eigen doeleinden. Doel van de verwerking van deze gegevens is door HMKT het kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan de consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws, mits goedkeuring van de consument. De gegevens die door ons verwerkt worden zijn alle gegevens die de consument invult op het bestelformulier in de webwinkel van HMKT.

HMKT zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. 

Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd over de door HMKT gevoerde privacy policy.