Nieuwsbrief voorwaarden

  1. HMKT en de door HMKT ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mail nieuwsbrief.
  2. HMKT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mail nieuwsbrief.
  3. Je kan op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door;
    1. In de nieuwsbrief op de afmeld link te klikken.
    2. In te loggen op het HMKT account en het abonnement te wijzigen.
  4. Op alle aanbiedingen in de e-mail nieuwsbrief zijn de Algemene Voorwaarden van HMKT van kracht.