0
Review Logo4,8 van 5 @ Google reviews
0
Hobby & Persoonlijke Verzorging
Fysieke Winkel in Nederland
Wereldwijde Verzending

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met HMKT te Bergeijk betreffende de verkoop, levering en garantie van producten en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
 2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren in prijslijsten, folders, nieuwsbrieven en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door HMKT verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door HMKT te verrichten wezenlijk andere prestatie. HMKT behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens aan te brengen. De consument kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
 3. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na goedkeuring door HMKT worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 5. HMKT heeft alle recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar webwinkel te wijzigen.
 6. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door HMKT expliciet van de hand gewezen.
 

Eigendomsvoorbehoud

 1. HMKT behoudt het eigendom van alle door haar geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door HMKT aan de klant geleverde of nog te leveren goederen.
 

Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in de HMKT webwinkel uitgedrukt in Euro's (EUR) en zijn deze inclusief BTW, exclusief verzendkosten. HMKT rekent maximaal één keer verzendkosten onafhankelijk van het aantal bestelde producten. De levering dient dan echter in één keer te geschieden.
 

Aanbod en bestelling

 1. Alle offertes van HMKT, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bestellingen zullen binnen 7 werkdagen verzonden worden nadat de betaling ontvangen is. Rembourszendingen worden zonder meer binnen 7 werkdagen verzonden.
 3. Indien de klant, om welke reden dan ook, wilt afzien van een opdracht, dan dient dit binnen 24 uur kenbaar gemaakt te worden via het contactformulier op onze site. HMKT gaat er van uit dat, wanneer de klant niet binnen deze termijn heeft gereageerd, de opdracht bindend is.
 4. De overeenkomst tussen HMKT en consument komt tot stand op het moment dat consument de bestelling correct heeft geplaatst in de webwinkel van HMKT.
 5. Nadat HMKT de bestelling van consument heeft ontvangen, zal HMKT consument direct via e-mail een orderbevestiging sturen.
 

Betalingen

 1. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 2. Er zijn twee mogelijkheden van betaling:
  1. Vooruitbetaling op IBAN rekeningnummer NL39 RABO 0113 2818 70 ten name van HMKT te Bergeijk, onder vermelding van het ordernummer. Het te betalen bedrag inclusief verzendkosten dient binnen 72 uur na bestelling op bovenstaand rekeningnummer binnen te zijn. Indien niet aan deze betalingstermijn is voldaan vervalt de order.
  2. Betaling via Ideal.
 3. Wij rekenen maximaal 1 keer verzendkosten onafhankelijk van het aantal bestelde producten. De levering dient dan echter in één keer te geschieden.
 

Aflevering en klachten

 1. Klachten over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, kenbaar te worden gemaakt aan HMKT via het contactformulier op de site.
 2. HMKT garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze producten worden gesteld. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de consument de keuze uit:
  1. De betreffende producten indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt binnen 7 werkdagen terug te sturen en te laten vervangen door nieuwe producten. De kosten van het verzenden van de nieuwe producten zijn voor rekening van HMKT. Ongefrankeerde retourzendingen worden permanent door ons geweigerd en komen dus weer retour naar klant welke ook de kosten hiervoor betaald.
  2. De betreffende producten retourneren, consument ontvangt dan binnen een termijn van 7 werkdagen nadat HMKT de retourzending heeft ontvangen, de aanschafwaarde van het bestelde product terug met uitzondering van de verzendkosten. Ongefrankeerde retourzendingen worden permanent door ons geweigerd en komen dus weer retour naar klant welke ook de kosten hiervoor betaald.
 

Aansprakelijkheid

 1. De klant vrijwaart HMKT te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
 2. De aansprakelijkheid van HMKT blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat HMKT de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
 3. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door HMKT ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 4. HMKT is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan originele verpakking van de verzonden producten, omdat deze schade kan ontstaan door de verzending van het product, en HMKT deze verzending uit handen geeft aan derden.
 

Overmacht

 1. Indien HMKT door overmacht niet aan haar verplichtingen ten aanzien van consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. HMKT zal consument zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.


Overige bepalingen

 1. De koper van goederen van HMKT geeft toestemming voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens door HMKT. De persoonsgegevens van de consument worden verwerkt en opgenomen in één of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van HMKT beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door HMKT het kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met consument is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws (mits goedkeuring hiervoor). Gegevens van consument zullen niet aan derden worden verstrekt.
 2. De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die consument invult op het bestelformulier in de webwinkel van HMKT.
 3. Indien consument geen prijs stelt op het door HMKT doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan consument dit via het contactformulier op de site aan HMKT kenbaar maken. HMKT zal deze verwerking van persoonsgegevens van consument dan doen stopzetten.

 

Indien u nog vragen heeft betreffende de algemene voorwaarden van HMKT verwijzen wij u door naar het contactformulier op de site.

Telefoonnummer

+31497556538
4,8 van 5Review LogoWij scoren een 4,8 van 5 op Google reviews

HMKT

Elskensakker 42
5571 SK, Bergeijk
Nederland Bekijk op Google Maps

NL001143148B46
17180913

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »